Polityka prywatności cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących w szczególnej uwadze do łatwiejszego przeglądania danych na stronie przez Użytkownika, przez Delta Security z siedzibą w Oleśnie.§ 1 DEFINICJE


1)     Administrator – oznacza Delta Security Piotr Szubert z siedzibą w Kluczborku, ul. Kolorowa 5,
        NIP: 576-129-51-12, Regon: 531652906, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i
        uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2)     Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
        przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
        internetowych.
3)     Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
        świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4)     Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
        pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5)     Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
        działającą w domenie www.deltasecurity.pl, delta.opole.pl.
6)     Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje
        dostęp do stron internetowych Serwisu.
7)     Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
        być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie
        usług drogą elektroniczną.§ 2 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES


1)     Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności
        tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
        niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
        oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu
        Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania
        ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2)     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
        Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
        zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
        Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
        ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
        Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
        skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
        usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
        jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3)     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.
        W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze
        swojej natury wymagają plików cookies.

 


§ 3 CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES


1)     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, w szczególności do:
        -    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
             optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
        -    rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia
             strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
        -    zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np.
             w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
        -    zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
        -    rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2)     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i
        zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
        -    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
             każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
        -    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
             autentyczności sesji przeglądarki.
        -    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3)     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej
        funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
        -    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
             optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
             rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
             internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
        -    poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł
             przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4)     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w
        szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie
        dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5)     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w
        szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
        Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury
        i zawartości.
6)     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności
        do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
7)     Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą
        serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook
        Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
8)     Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą
        serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
9)     Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą
        serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z
        siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).§ 4 MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES


1)     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
        określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia
        Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za
        pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą
        zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
        w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
        Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
        cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2)     Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
        internetowej, której używa.
3)     Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
        stronie internetowej Serwisu.

 


Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Copyright © 2013 Delta Security Piotr Szubert. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Delta Security Piotr Szubert. 46-300 Olesno, ul. Kolorowa 5. Polska


Dokument zaktualizowany przez zespół Delta Security w dniu 2013-10-03